Release

Sekishu-banshi Tsuru washi

29.5 x 20.5 inches

Category:
Scroll to Top